SUPERBLOKY - ŘEŠENÍ PRO VELKÁ MĚSTA

Zakázková výroba

Koncept SUPERBLOKŮ pochází ze španělské Barcelony, kde se na konkrétním prostoru několika bloků či ulic výrazně omezí doprava a  účinným způsobem se tím zlepší kvalita života a životního prostředí ve velkých městech. SUPERBLOKY neboli dopravně zklidněné zóny jsou řešením pro velká města.

Méně automobilového provozu, více chůze

Pouliční blok o rozměrech přibližně 400x400 metrů nebo 3x3 bloky je definován jako SUPERBLOK, ve kterém dochází k reorganizaci automobilové dopravy. Důmyslný systém jednosměrných ulic zamezí, aby tyto ulice byly využívány jako tranzit. Dále jsou minimalizována parkovací místa a většina jich je věnována rezidentům, čímž se v těchto oblastech vyvarujeme provozu, ve kterém automobily hledají parkovací místo a používají různé zkratky. Povolená rychlost je v těchto oblastech 10 km/h. 

 

 

Srovnávací průzkum ukazuje, že v těchto SUPERBLOCÍCH významně klesl provoz dopravy a zvýšil se počet nachozených kilometrů místními obyvateli. Tím se zde otevírá prostor pro dětská hřiště, místa s posezením, zeleň, podmínky pro chůzi a jízdu na kole. Ruku v ruce s dopravními opatřeními jde logicky veřejný prostor a jeho design.

V průběhu procesu přestavby se nejprve zkouší mnoho věcí s dočasnými (vratnými)  zásahy, jako jsou stromy v květináčích a městský mobiliář, aby byly změny lépe představitelné a vyzkoušené v denním běžném provozu. Teprve potom je prostor ulice předělán v dlouhodobém horizontu pomocí trvalých zásahů.

 

 

Toto ekologicky orientované dopravní řešení bylo nejen v Barceloně mnohokrát implementováno a jeho výsledky jsou velmi pozitivní. Jedná se především o snížení hluku ve městech a zlepšení kvality života. Samozřejmostí je důkladné analyzování dané oblasti a vytyčení si jejích skutečných potřeb. Stejně jako aktivní účast místního obyvatelstva. 

Španělské město Vitoria-Gasteiz získalo v roce 2012 cenu Evropské zelené hlavní město. Projekt SUPERBLOKŮ se daří zavádět v mnoha městech Španělska, ale i v Berlíně a pozornost si tento projekt získává i v blízkém Rakousku. Rakouská Vídeň a její Technická univerzita již zahájily průzkumný projekt pro zavedení SUPERBE také tam. 

Myšlenka SUPERBLOKŮ jako klidných lokalit ve velkých městech se nám líbí a rádi bychom se stali její součástí. 

 

Město Vitoria-Gasteiz