Květináče 2009 - jaký byl uplynulý rok?

Produkty

Začátek roku je příležitostí k bilancování a hodnocení roku minulého. Pro nás byl rok 2009 rokem úspěšným. I přes potíže a těžkosti,které provázely celosvětové hospodářství se nám podařilo naplnit náš prodejní plán. Věříme, že si pomalu získáváme Vaši důvěru, o čemž svědčí opakované nákupy jednotlivců i firem. Pokusíme se i letošním roce poskytovat kvalitní servis a nabízet Vám novinky, které mají ambice na to Vám zpříjemnit a zkrášlit prostředí, ve kterém žijete nebo pracujete. V roce minulém jsme hned dvakrát měli možnost představit naše květináče v časopisu MARIANNE BYDLENÍ. Pokud jste nás ještě nenalezli na stránkách tohoto jedinečného měsíčníku, přinášíme Vám ukázky těchto prezentací.