KVĚTINÁČE JAKO ZÁBRADLÍ

Zakázková výroba

Zábradlí je důležitým funkčním prvkem stavby a to nejen z hlediska bezpečnosti, ale samozřejmě také z pohledu architektury dané stavby. Velice často se setkáváme s přáním našich zákazníků použít květináče místo zábradlí nebo v kombinaci s ním. Nabízíme Vám ukázky některých našich realizací, kde jsme květináče místo zábradlí použili. 

Vždy vycházíme z platných norem, jejichž dodržování je pro nás samozřejmostí. U každé přípravy stavby je důležitá koordinace několika profesí. V tomto případě se potkávají většinou architekt, projektant a statik. Samozřejmě je velkou výhodou, pokud se s použitím květináčů počítá už v projekční fázi. Variabilita naší výroby však umožňuje poměrně flexibilní řešení přesně podle požadavků místa a stavby.

Stabilita a bezpečnost je jedním ze základních požadavků při samotné instalaci. Využíváme při tom ocelové výztuhy, které jsou integrovány do vnitřních stěn květináče.

Jednotlivé květináče bývají zpravidla kotveny do betonového podkladu, ale záleží vždy na rozměrech nádob a situaci přímo na místě.    

Prohlédněte si 9 ukázek, kdy se květináče stávají zábradlím a plní tak kromě funkce praktické a bezpečnostní také funkci dekorativní. 

VARIANTA 1 / květináče tvoří zábradlí na jedné z teras rodinného domu. Květináče jsou sesazeny do tvaru L a jednotlivé krátké stěny jsou k době sesazeny a sešroubovány. S ohledem na širokou základnu truhlíků nebylo potřeba květináče kotvit do podlahy. 

 

 

VARIANTA 2 / soukromá terasa rodinného domu, kdy jsme jednotlivé nádoby kotvili do betonové zídky. Abychom zabránili odtékání dešťové vody na zeď, umístili jsme odtokové trubice směrem do terasy, kde voda přirozeně odtéká připravenou kanalizací. 

 

 

VARIANTA 3 / situace, kdy nádoby tvoří zábradlí soukromé terasy. Výběr barvy květináčů vycházel z barevnosti prosklené zimní zahrady, která je spojena s domem. Jednotlivé nádoby jsou sešroubovány k sobě a odtok dešťové vody je řešen dnem květináče na střechu, která je mírném sklonu a voda přirozeně odteče okapovým svodem.  

 

 

VARIANTA 4 / situace, kdy květináče tvoří zábradlí na nižší betonové podezdívce. Květináče jsou kotveny přímo k podlaze chemickou kotvou. Odtokové trubice jsou umístěny do boku květináče a betonová zídka je dokonale chráněna před případnou vlhkostí. 

 

 

VARIANTA 5 / květináč u vstupu do domu je kotven k podkladní zdi a plní zároveň dekorativní i bezpečnostní funkci. 

 

 

VARIANTA 6 / květináče jako zábradlí a přirozená součást střešní zahrady, která spojuje 2 sousedící domy 

 

 

VARIANTA 7 / Dlouhý květináč, který je přirozeně zasazen do venkovní terasy a tvoří optické odclonění a zábradlí zároveň. Jeho rozměry umožňují výsadbu i větších rostlin a stromů  

 

 

VARIANTA 8 / Květináče na střeše rodinného domu přirozeně zapadají do celkové architektonické koncepce rodinného domu. V horním patře vzniká střešní terasa, která v letních měsících rozšiřuje pobytovou zónu domu. 

 VARIANTA 9 / V prvním patře rodinného domu jsme místo zábradlí instalovali květináče, které jsou bezpečnostním i designovým prvkem zároveň. Dokonale ladí s architekturou domu.

Máte nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat. info@pots.cz

Jiří Smetana